REFERANSLAR

Savunma ve sivil sektörün kritik firmalarına, önemli projelerde ARGE tasarım ve geliştirme, sistem mimarisi oluşturulması, sistem entegrasyonu, ağ ve siber güvenlik altyapısının kurulması ve idamesi konularında hizmet vermekteyiz.