HAKKIMIZDA

Doğru Araçlarla, Doğru Yetenekleri Buluşturup Doğru Çözümler Üretiyoruz!

FANKOM Mühendislik, 2008 yılında Ankara'da kurulmuş bir mühendislik firmasıdır. Kuruluşundan bu güne birçok farklı ARGE projesinde elektro-mekanik tasarım, yapısal analiz ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği konularında danışmanlık hizmetleri vermiştir. Son yıllardaki teknolojik trendler ve değişen pazar koşulları sebebi ile firma 2015 yılı başlangıcı itibari ile misyonunu ve vizyonunu güncelleyerek robotik ve bilişim alanlarına yönelmiş ve bu alanda yetenek ve tecrübe sahibi mühendisleri kadrosuna katarak yeni bir yapılanmaya gitmiştir.

Güç destekli, robotik sistemler kapsamında yük hücreleri, kuvvet kontrolü, motor sürüş teknikleri ve bu konulara yönelik alt sistemlere yönelik gömülü yazılım, donanım ve mekanik tasarımlar anlamında kabiliyet ve tecrübesini artırmakta; bu konularda savunma ve sivil sektörün büyük kurumsal firmalarına katma değeri yüksek ARGE projelerinde teknik mühendislik çözümleri sunmaktadır.

FANKOM Mühendislik, uzmanlık alanları dahilinde birçok teknolojiyi özgün ve yerli olarak gerçeklemektedir. Kurulduğu tarihten bu yana özellikle savunma sektörüne yönelik birçok kritik projede önemli teknik mühendislik katkıları sunmaktadır.

Öte yandan bilişim çatısı altında sektörün öncül firmalarına sistem entegrasyon çözümleri, siber güvenlik, ağ tasarımı ve yapılandırılması konularında da teknik hizmet sağlamaktadır. 

 Kalite Sistemi ve Politikası

 

FANKOM Mühendislik Kalite Yönetim Sistemi, müşteri gereksinimlerini beklentilerinin ötesinde karşılamak amacıyla ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının gereklerine uygun olarak kurulmuştur. FANKOM Mühendislik Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği sürekli olarak takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Proje yaşam döngüsü boyunca geliştirilen ürünler ve uygulanan süreçler, sözleşmeler ile ilgili ulusal/uluslararası standartlara uyumlu sistematik ve disiplinli bir yapıda yürütülmekte; belirlenen gereksinim ve planlara uygunluğu sağlanmaktadır.

FANKOM Mühendislik gereksinimleri zamanında ve eksiksiz karşılayan, bu amaçla taahhüt ettiği Kalite Yönetim Sistemi şartlarını yerine getiren bir şirket olarak;

  • Sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini kullanarak yüksek teknolojik özelliklerde maliyet-performans etkin özgün çözümler sunmayı,

  • Aldığı sorumluluklar ve projeleri verilen süre/ takvim içinde bitirmeyi,

  • Tüm çalışanları ve ortakları ile birlikte katılımcı ve yeniliğe açık dinamik bir ortam yaratmayı,

  • Yüksek güvenirlik ölçütleriyle uyumlu sistemler tasarlayıp, üretmeyi,

  • Müşterilerinin, çalışanlarının, çözüm ortaklarının, tedarikçilerinin memnuniyetini sağlamayı, arttırmayı ve sürekli kılmayı,

  • Tüm faaliyet ve süreçlerinde sürekli iyileşme ve gelişme elde etmeyi ilke edinmiştir.