Mekanik Sistem Tasarımı & Analizi & Üretimi 

Müşterileri istekleri doğrultusunda tasarlanan ürünlerin dış kabuk ve mekanik aksamı, tüm dış ortam isterine uygun olarak (MIL-STD-810, MIL-STD-461 v.b. gibi ilgili IP ve MIL standartları) üç boyutlu modelleme ve sanal mühendislik hesaplama teknikleri kullanılarak tasarlanmakta ve üretilmektedir. FANKOM Mühendislik bünyesinde askeri ve endüstriyel standartlara uygun olarak çevresel gereksinimleri karşılayan mekanik tasarımlar yapılmaktadır.

Mekanik Tasarım

Mekanik Sistem Tasarımı ve Mekanik Modelleme

Ürün görselliği ve işlevliğinin belirleyici bir unsuru olan mekanik tasarımlar, kavram tasarımından, nihai ürüne kadarki tüm aşamalarda müşteri istekleri doğrultusunda 3D tasarım araçları ile gerçekleştirilmektedir.

Tasarımı yapılan ve geliştirilen ürünlerin hedef kitleye uygunluğu, dış görünüşü v.b. unsurlar endüstriyel tasarım aşamasında belirlenmektedir. Süreç içerisinde ürünün hızlı bir şekilde olgunlaşması, mekanik tasarımcının katkıları, doğru ürün ve ürün özelliklerini ortaya koymayı sağlamaktadır. Mekanik Tasarım ürün geliştirme süreci içerisinde belki de en önemli kısmı oluşturmaktadır.

Başlangıçta endüstriyel tasarımcı ile birlikte ürünün ileride oluşabilecek detaylarının görüşülerek ön görülmesi, sonrasında imalat-üretim kriterlerinin irdelenmesi v.b. unsurlar süreç içerisinde ciddi bir öneme sahiptir.  Bu sebeple tüm mekanik tasarımlarımızı endüstriyel tasarımcılarımızın teknik katkıları ile ortaya çıkarmaktayız.

Ürün Geliştirme sürecinde mekanik tasarımın endüstriyel tasarım aşamasında olduğu gibi devamındaki mühendislik çalışmalarıyla da eş zamanlı ilerlemesi gerekmektedir. Ürün imalat-üretim aşamasına gelmeden malzeme seçimi, mekanik özellikleri, imalat-üretim seçimi ve buna bağlı kalıplama şekli v.b. kriterler 3 boyutlu bilgisayar destekli tasarım ortamında etüt edilerek değerlendirilir, ve sağlaması yapılır. Tüm bu detaylar mekanik tasarım aşamasında çözülür.

Bunun yanında elektronik tasarımlarımız da; mekanik tasarımın bir parçası olarak değerlendirilmekte ve 3D olarak modellenmektedir. Bu durum elektronik ile mekanik parçaların birbirleri ile ve çevre birimleri ile mükemmel uyumunun tasarım sırasında sağlanmasına ve gerekli hallerde müdehale edilmesine imkan vermektedir.

Tasarım aşamasında elde edilen çıktılar hızlı prototipleme ile hayata geçirilmekte böylece gerek görsel öğelerin incelenmesi gerekse birbiri ile ilişkili parçaların uyumluluğu test edilmektedir. Ayrıca hızlı prototipleme ile yüksek maliyetli tooling üretimlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı hataların önüne geçilmekte, seri üretim montaj zorlukları önceden görülebilmekte ve üretim etkinliği arttırılmaktadır.

Tüm tasarımlar; malzeme seçiminden, kullanılacak boyaya, sıcaklık, nem gibi çevre koşullarındaki davranışlarından, talep edilen IP standartlarına kadar müşteri kriterleri, üretim tekniği ve ilgili standartlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir.

Mekanik Analiz

FANKOM Mühendislik olarak Mekanik Analiz çatısı altında aşağıdaki alt-başlıklar dahilinde ileri mühendislik hizmetleri vermekteyiz:

Yapısal dayanım analizleri

 • Yorulma, kırılma, doğal frekans, regülasyonlara uyumluluk analizleri

 • ​Sonlu Elemanlar Analizleri (FEA) ile çeşitli parça ve sistemlerde mukavemet, yorulma, titreşim, patlama, şok, devrilme, çarpışma, deprem, ısı transferi, metal şekillendirme, elektrostatik ve elektromanyetik, tasarım optimizasyonu vb. hesaplarda mühendislik hizmetleri

Dinamik analizler

 • Çalışma koşulları altındaki yapının dinamik davranışının belirlenmesi

 • Katı ve esnek cisimler dinamiği (MBD) ile hareket benzetimlerinde mühendislik hizmetleri

 • Katı ve esnek cisimler dinamiği (MBD) ile hareket benzetimlerinde mühendislik hizmetleri

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Analizleri

 • Basınç kayıplarının azaltılması, akış kanalı iyileştirilmesi

 • HAD benzetimleri ile iç ve dış akışlarda ısı transferi, karışım, yanma, turbo makinalar, HVAC, hidrodinamik, aerodinamik, aeroelastik, duman ve gaz dağılımı vb. hesaplamalarında mühendislik hizmetleri

 • Yapılardaki ısıl yük dağılımının belirlenmesi  ve iyileştirilmesi

Mekanizma Analizleri ve Optimizasyon

 • Mekanizma çalışma analizleri ve benzetimleri

 • Hava Araçlarında jet ve turboprob motorlarının ve kara araçlarında içten yanmalı motorların fonksiyonel modellerinin kurulması, boyutlandırılması, benzetimleri, analizleri, performans optimizasyonu çalışmaları alanlarında mühendislik hizmetleri

 • Ağırlık azaltma ve maliyet azaltma analizleri

Mekanik Sistem Mühendisliği

 • Mekanik sistem mühendisliği ve model tabanlı tasarım yaklaşımıyla tüm platformlarda mekanik, hidrolik, elektronik ve mekatronik alt sistemlerinin modelleme ve benzetim çalışmaları

 • Bu sistemlere yönelik kontrolcü geliştirme/kontrol modellerinin çıkartılmasına yönelik mühendislik hizmetleri

Mekanik Üretim

Projelerin doğrulama sürecinde gerekli olan prototip üretim aşamasından müşterilerimize çözümler sunmaktayız. Parça, ürün, sistem ve alt sistemlerin prototiplerinin tasarım ve imalat ihtiyacı FANKOM Mühendislik ve mekanik üretime ilişkin çözüm ortakları ile birlikte hızlı bir şekilde karşılanmaktadır.

Prototip imalatları sırasında süreçlere ve kalite gereklilikleri gözetilerek ve müşteri ile sürekli temas içinde bulunarak hatasız ürünlerin ortaya konulması hedeflenmektedir.

FANKOM Mühendislik, aşağıdaki mekanik üretim süreçlerinin işletilmesinde ve mekanik sistem entegrasyonu ve prototip üretim konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir:

 • TALAŞLI CNC İMALAT

 • LAZER KESİM ÜRETİM

 • SAÇ VE METAL ŞEKİLLENDİRME

Mekanik parçaların fason olarak talaşlı imalatları müşteri gereksinimlerine göre en kısa sürede gerçekleştirilmektedir. Müşteri isterlerine göre hassas mekanik üretimi ve hassas mekanik montaj hizmetleri birlikte ya da ayrı olarak sunulmaktadır. Üretim öncesinde, üretim sürecinde ve üretim sonrasında izlenebilirlik sağlanmakta olup müşteri isterlerine göre gerekli kalite güvence koşulları yerine getirilmektedir.

3D Baskı hizmetleri

3D Baskı Hizmetlerimiz, herhangi bir 3D yazılım paketinde çekilen herhangi bir nesneyi alır ve onu katı bir plastik modele dönüştürür. Bu model, müşterilerin gereksinimlerinin prototipleme işlemi sırasında test edilen parçalarının takılmasıyla bir 3D prototip modeline dönüşmesine izin verir. 3D baskı hizmetimizin bir parçası olarak, böyle bir süreç, piyasaya teslim edilebilen fonksiyonel bir nihai ürünün doğru bir şekilde üretilmesini sağlar.